Народно Читалище „Димитър Благоев“ 1925-Добринище

 

Статус Действащо
Регистрационен № 2754
Име на читалище „Димитър Благоев 1925“
Област БЛАГОЕВГРАД
Община БАНСКО
Град/село ГРАД ДОБРИНИЩЕ
Адрес пл.“Независимост“ 2, п.к. 2777,
Булстат 101543719
Връзка към сайт библиотеки
Телефон 0892 056 256
Факс
E-mail chitalishtedobrinishte@mail.bg
Председател Димитър Мунин
Секретар Ани Малинова Парапунова

 

Активна читалищна дейност в Добринище започва още в далечната 1919г. В един кът от селската бозаджийница било определено място за библиотека. Там са получени и първите книги и списанията „Светулка” и „Природа”. Поради липса на театрален салон за такъв бил приспособен селският хамбар, където през турско се събирал десятака от населението. През 1920г. се изнася първата пиеса – комедията„Тримата ефрейтори”.

Въпреки активната читалищна дейност, официалното учредяване на културното огнище става през пролетта на 1925г. Читалището било именувано „Подем”.По-късно се сдобиват с устав, печат и протоколна книга. През 1953г. е преименувано „Димитър Благоев”.

Художествената дейност и библиотечното дело с течение на годините непрекъснато се разрастват. В библиотеката на читалището са запазени книги от 1914г. от печатница «Новь животь», «Бългaрска история за библиотеката» от 1930г. и няколко книги от 1937г. Библиотеката разполага със седем компютърни станции, мултимедия и мултифункционално устройство, което я превръща в съвременна библиотека и информационен център, който се ползва както от жителите, така и от гостите и туристите на града.

Съвременната дейност на читалището непрекъснато се разраства.Самодейците наброяват над сто и тази цифра непрекъснато расте. Най-малките самодейци са само на три годинки, а най- възрастната певица е на осемдесет. Между млади и стари има приемственост и когато пеят и играят възрастта няма значение.