РЪКОВОДСТВО

 

Статус Действащо
Регистрационен № 2754
Име на читалище „Димитър Благоев 1925“
Област БЛАГОЕВГРАД
Община БАНСКО
Град/село ГРАД ДОБРИНИЩЕ
Адрес пл.“Независимост“ 2, п.к. 2777,
Булстат 101543719
Връзка към сайт библиотеки
Телефон
Факс
E-mail chitalishtedobrinishte@mail.bg
Председател Димитър Мунин
Секретар Ани Малинова Парапунова